"Có chí làm quan, có gan làm giàu" tiếng anh dịch như thế nào?

Mình có câu này không biết dịch như thế nào mọi người giúp với "Có chí làm quan, có gan làm giàu". Mình muốn giải thích cho người bạn mà khó quá. Cảm ơn nhìu
9 years ago
Asked 9 years ago
Mây

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bạn có thể dịch là "No guts, no glory"
Answered 9 years ago
Linh

Please register/login to answer this question.  Click here to login