Steel making is the only local industry offering large-scale employment dịch như thế nào?

"Steel making is the only local industry offering large-scale employment" dịch như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Lan Anh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bạn có thể dịch là: Ngành luyện thép chỉ là ngành công nghiệp ở địa phương đưa ra việc làm trên quy mô lớn.
Answered 7 years ago
Kim Anh

Bạn Kim Anh dịch chưa đạt lắm. Phải dịch là: Ngành luyện thép là ngành công nghiệp địa phương duy nhất có thể giải quyết được việc làm trên qui mô lớn.
Answered 7 years ago
Xavier

Please register/login to answer this question.  Click here to login