"công lý tự nhiên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "công lý tự nhiên" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Công lý tự nhiên dịch sang tiếng anh là: natural justice
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.