Thi tiếng anh B1 ở đâu uy tín?

Mọi người cho em hỏi, em định thi chứng chỉ tiếng anh B1. Cho em hỏi thi tiếng anh B1 ở đâu uy tín và chứng chỉ được chấp nhận rộng rãi? Em cảm ơn ạ.
3 weeks ago
Asked 3 weeks ago
Liên

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bạn có thể thi tại các địa điểm sau nhé đảm bảo uy tín:
1. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học QGHN
2. Trường Đại học Hà Nội
3. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
4. Trường Đại học SP TP. Hồ Chí Minh
5. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Answered 3 weeks ago
Xuân

Bạn cũng có thể thi tại:
Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Vinh
Học viện An ninh nhân dân
Nhưng quan trọng là trường bạn chấp nhận chứng chỉ cấp bởi trường nào thì bạn thi tại đó là chuẩn nhất.
Answered 3 weeks ago
Phát Alo
Sponsored links

Found Errors? Report Us.