Bằng b1 tiếng anh tương đương ielts bao nhiêu?

Cho em hỏi chút bằng b1 tiếng anh tương đương ielts bao nhiêu ạ? Em cảm ơn nhiều.

3 months ago
Asked 3 months ago
Anh Thư

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Bằng b1 tiếng anh tương đương ielts 4.5-5.0 bạn nhé. Bạn có thể luyện thi tiếng anh B1 tại đây.

Answered 3 months ago
Xuan Ha
Sponsored links

Found Errors? Report Us.