Tiếng anh b1 là bậc mấy?

Cho em hỏi một chút ạ, Tiếng anh b1 là bậc mấy?
3 months ago
Asked 3 months ago
Xuân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tiếng Anh b1 tương đương bậc 3 trong thang ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam bạn nhé. Bạn có thể luyện thi tiếng anh b1 tại đây.
Answered 3 months ago
Anh Thư
Sponsored links

Found Errors? Report Us.