Bằng tiếng anh b1 tương đương toeic bao nhiêu?

Cho mình hỏi chú là bằng tiếng anh b1 tương đương toeic bao nhiêu điểm? Mình cảm ơn nha.
3 months ago
Asked 3 months ago
Kiên

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Bằng tiếng anh b1 tương đương với điểm toeic với các kỹ năng: Reading 275, Listening 275, Speaking 120, Writing 120. Bạn luyện thi B1 tại đây trang web này luôn nhé.

Answered 3 months ago
Anh Thư
Sponsored links

Found Errors? Report Us.