Bằng b1 tiếng anh có thời hạn bao lâu?

Cho em hỏi là bằng b1 tiếng anh có thời hạn bao lâu ạ? Em cảm ơn ạ.
3 months ago
Asked 3 months ago
Duyên

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bằng b1 tiếng anh có thời hạn là 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ bạn nhé. Bạn có thể luyện thi tiếng anh B1 miễn phí tại đây
Answered 3 months ago
Anh Thư
Sponsored links

Found Errors? Report Us.