Thâm da tiếng Anh là gì?

Thâm da tiếng Anh là gì? Không phải vết thâm tím đau như bruise mà vết thâm do máu đông hẳn thành da bình thường nhưng còn thâm hơn chỗ khác á.
one month ago
Asked one month ago
Luân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.
Please register/login to answer this question.  Click here to login