Thâm da tiếng Anh là gì?

Thâm da tiếng Anh là gì? Không phải vết thâm tím đau như bruise mà vết thâm do máu đông hẳn thành da bình thường nhưng còn thâm hơn chỗ khác á.
one year ago
Asked one year ago
Luân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dùng tạm dark skin (da bị sẫm màu)
Answered 5 weeks ago
Lien

Found Errors? Report Us.