dòng đời tiếng anh là gì ạ? kiểu cuốn theo dòng đời ý ạ, em cảm ơn

2 years ago
Asked 2 years ago
tran p anh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dòng đời: the flow of life, life stream
The book explains the flow of life and the path to happiness. - Cuốn sách giải thích dòng chảy cuộc đời và con đường dẫn đến hạnh phúc.
The flow of life will stop if one does not do something. - Dòng đời sẽ dừng lại nếu một người không làm gì đó.
Answered 4 months ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.