"Glamping" là gì?

Cho tôi hỏi từ "Glamping" là gì? Thanks
4 months ago
Asked 4 months ago
Binh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Glamping (glamorous + camping) từ nói về việc đi cắm trại đi kèm với tất cả các phương tiện hiện đại
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login