"Fitspiration" là gì?

Cho mình hỏi "Fitspiration" là gì? Mình xin cảm ơn nhiều.
4 months ago
Asked 4 months ago
Thanh Lam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Fitspiration (fitness + inspiration) đề cập đến những người, hình ảnh và bài đăng trên mạng xã hội truyền cảm hứng cho chúng ta để tiếp tục thúc đẩy bản thân và cam kết với các mục tiêu thể dục của mình.
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login