"Hangry" là gì?

Cho mình hỏi "Hangry" nghĩa là gì? Thank you very much.
3 months ago
Asked 3 months ago
Binh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hangry (hungry + angry) là khi bạn đang có tâm trạng tồi tệ và cảm thấy bực bội vì bạn cần ăn ngay bây giờ.
Answered 3 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login