"Facepalm" là gì?

Cho em hỏi "Facepalm" nghĩa là gì?
4 months ago
Asked 4 months ago
Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Facepalm mô tả hành động lấy tay che mặt khi bạn ở trong tình huống khó khăn hoặc không thoải mái. Đó là một việc khá tự nhiên khi chúng ta cảm thấy xấu hổ, thất vọng hoặc rất thất vọng.
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login