"stan" là gì?

Mình hỏi chút là "stan" tiếng Việt là gì? Thanks.
4 months ago
Asked 4 months ago
Minh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Stan vừa là động từ vừa là danh từ. Nghĩa của động từ là có nghĩa là thần tượng, yêu thích một cách ám ảnh hoặc là một người hâm mộ quá mức của một người nổi tiếng. Nghĩa của danh từ là là một người thần tượng, yêu đến mức ám ảnh hoặc là một người hâm mộ người nổi tiếng quá mức (rất tận tụy và trung thành).
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login