"Sober-curious" là gì?

Cho em hỏi chút từ "Sober-curious" là gì? Em cảm ơn.
4 months ago
Asked 4 months ago
Viet

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sober-curious được sử dụng để mô tả một người thắc mắc về thói quen uống rượu của họ hoặc muốn cố gắng thay đổi chúng vì lý do sức khỏe hoặc tinh thần.
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login