Cringe là gì?

Cho em hỏi Cringe là gì? Em cảm ơn
4 months ago
Asked 4 months ago
Vien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cringe có nghĩa là cảm thấy xấu hổ về những gì ai đó đang làm hoặc nói.
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login