Freegan là gì?

Cho em hỏi từ Freegan nghĩa là gì ạ. em cảm ơn.
4 months ago
Asked 4 months ago
Phuong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Freegan là một người cố gắng mua ít nhất có thể, sử dụng những thứ bỏ đi và / hoặc (đặc biệt) thực phẩm, và tái chế mọi thứ họ có thể. Họ có ý thức và thân thiện với môi trường, và họ cố gắng hết sức để giảm thiểu chất thải.
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login