Chillax là gì?

Cho mình hỏi là Chillax nghĩa là gì với. Thanks.
4 months ago
Asked 4 months ago
Kien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chillax là từ ghép của từ chill (relaxed) và relax có nghĩa là nghỉ ngơi, giải lao, thư giãn
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login