Quarenteen là gì?

Em hỏi chút từ Quarenteen là gì? Thank you so much.
3 months ago
Asked 3 months ago
Lam Tim

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quarenteen ý nói đến một thiếu niên trong đại dịch COVID-19 phải giãn cách ở nhà. Nó là cách nói của danh từ ghép “quarantine” và “teenager.”
Answered 3 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to loginSponsored links