PPE là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi PPE là gì? Nó viết tắt của từ nào vậy? Em cảm ơn nha.
4 months ago
Asked 4 months ago
Lua

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PPE là từ viết tắt của personal protective equipment (thiết bị bảo hộ cá nhân)
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login