Doomscrolling là gì?

Doomscrolling là gì? từ này lạ quá ạ. Em cảm ơn.
4 months ago
Asked 4 months ago
Nguyet

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Doomscrolling ý nói là việc đọc tin tức trên mạng xã hội và mong đợi điều đó thật tồi tệ - đến mức bạn bị ám ảnh bởi việc xem các bản cập nhật
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login