Awe walk là gì?

Cho tôi hỏi Awe walk là gì? Tôi tra từ điển mà không có. Thank you.
3 months ago
Asked 3 months ago
Lien Huong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Awe walk có nghĩa là Đi dạo bên ngoài và cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh bạn
Answered 3 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to loginSponsored links