Adulting là gì?

Cho em hỏi từ Adulting nghĩa là gì ạ. Em cảm ơn nhiều nha.
one year ago
Asked one year ago
Diep Chi

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Adulting nghĩa là hành động trở thành hoặc hành động như một người lớn. Vào tháng 12, Từ điển tiếng Anh Oxford đã thêm từ “Adulting ”. Nó thường được những người trẻ tuổi sử dụng khi họ nói về việc thực hiện những công việc cần thiết cho cuộc sống hàng ngày - như nấu các bữa ăn, mua bảo hiểm hoặc đóng thuế.
Answered one year ago
Kim

Found Errors? Report Us.