Anglosphere là gì?

Em hỏi chút nhé từ Anglosphere nghĩa là gì ạ? Em tra từ điển không có.
one year ago
Asked one year ago
Luyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Từ Anglosphere ý nói các quốc gia nói tiếng Anh được coi là chung (Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand và Ireland).
Answered one year ago
Kim

Found Errors? Report Us.