ambigue là gì?

Cho em hỏi từ ambigue nghĩa là gì? Em cảm ơn ạ.
one year ago
Asked one year ago
Xuan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ambigue nghĩa là Một tuyên bố hoặc diễn đạt không rõ ràng.
Answered one year ago
Kim

Found Errors? Report Us.