"Suy nghĩ về đạo đức của ta đã trở nên nhợt nhạt." tiếng Anh dịch như thế nào?

Dịch giúp em câu này sang tiếng Anh "Suy nghĩ về đạo đức của ta đã trở nên nhợt nhạt." Em cảm ơn nha
2 years ago
Asked 2 years ago
Lam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Suy nghĩ về đạo đức của ta đã trở nên nhợt nhạt" có thể dịch sang tiếng anh là Our moral imaginations have grown anemic.
Answered 2 years ago
Kim

Found Errors? Report Us.