"Vãi lúa" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi từ vãi lúa tiếng anh là gì? Ví dụ câu "Nắng vãi lúa"
7 months ago
Asked 7 months ago
Jim

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đây là từ lóng, vãi lúa chỉ đơn giản là quá, quá mức ví dụ nắng vãi lúa là nắng quá, nắng không chịu được. Nên dịch sang tiếng anh vãi lúa sẽ đơn giản khi dịch too, hoặc so. Ví dụ: It is too sunny today.
Answered 7 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login