chuyên sâu tiếng anh là gì ạ?

9 months ago
Asked 9 months ago
linh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chuyên sâu có thể dùng từ :Intensive ví dụ Intensive study là nghiên cứu chuyên sâu
Answered 7 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to loginSponsored links