"gái gú" tiếng anh là gì?

Mọi người cho em hỏi dịch từ "gái gú" sang tiếng anh dịch như thế nào ạ. Em cảm ơn
6 months ago
Asked 6 months ago
Linh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Gái gú tiếng anh đơn giản cũng gọi là girl thôi.
Answered 6 months ago
Kim