"Lúa chiêm lấp ló đầu bờ" tiếng anh là gì?

Em muốn dịch câu ca dao sang tiếng anh "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" tiếng anh dịch như thế nào cho sát nghĩa? Em cảm ơn ạ.
6 months ago
Asked 6 months ago
Love

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.