Thời đại 4.0 tiếng anh là gì

Mọi người cho em hỏi chút xíu em muốn dịch "thời đại 4.0" sang tiếng anh là gì. Em xin cảm ơn nhiều ạ.
7 months ago
Asked 7 months ago
Ly

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Thời đại 4.0 có thể dịch là: 4.0 age hoặc Industry 4.0 age hoặc the age of industry 4.0
Answered 7 months ago
Lan