"Ông đang đi vào một hoạt động nhỏ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông đang đi vào một hoạt động nhỏ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đang đi vào một hoạt động nhỏ." dịch sang tiếng anh là: He is going in for a minor operation.
Answered 9 months ago
Tu Be De