"Chúng tôi sẽ đánh giá cao hướng dẫn từ một chuyên gia trong lĩnh vực này." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng tôi sẽ đánh giá cao hướng dẫn từ một chuyên gia trong lĩnh vực này." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 months ago
Asked 4 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ đánh giá cao hướng dẫn từ một chuyên gia trong lĩnh vực này." tiếng anh câu này là:We would appreciate guidance from an expert in this field.
Answered 4 months ago
Tu Be De