"Cô và gia đình đồng ý không bao giờ thảo luận công khai vấn đề." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cô và gia đình đồng ý không bao giờ thảo luận công khai vấn đề." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 months ago
Asked 4 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô và gia đình đồng ý không bao giờ thảo luận công khai vấn đề." dịch câu này sang tiếng anh: She and her family agreed never to discuss the matter publicly.
Answered 4 months ago
Tu Be De