"Người bạn thân nhất của tôi đã giành được giải thưởng cao cấp của trường trung học." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Người bạn thân nhất của tôi đã giành được giải thưởng cao cấp của trường trung học." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 months ago
Asked 4 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người bạn thân nhất của tôi đã giành được giải thưởng cao cấp của trường trung học." câu này tiếng anh là: My best friend won the high school senior goof-off award.
Answered 4 months ago
Tu Be De