"Jill và John chia tay một năm trước." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Jill và John chia tay một năm trước." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 months ago
Asked 4 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jill và John chia tay một năm trước." câu này dịch sang tiếng anh:Jill and John separated a year ago.
Answered 4 months ago
Tu Be De