"Cô ấy đã giúp tôi với những đứa trẻ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô ấy đã giúp tôi với những đứa trẻ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã giúp tôi với những đứa trẻ." tiếng anh câu này là:She's been giving me a helping hand with the children.
Answered 9 months ago
Tu Be De