"Sáng kiến ​​này không phải là câu trả lời cho những gì gây ra cho hệ thống giáo dục của chúng ta." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Sáng kiến ​​này không phải là câu trả lời cho những gì gây ra cho hệ thống giáo dục của chúng ta." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sáng kiến ​​này không phải là câu trả lời cho những gì gây ra cho hệ thống giáo dục của chúng ta." dịch câu này sang tiếng anh: This initiative is not the answer to what ails our educational system.
Answered 9 months ago
Tu Be De