"Họ có thể nghe thấy tiếng nước cách đó không xa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Họ có thể nghe thấy tiếng nước cách đó không xa." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ có thể nghe thấy tiếng nước cách đó không xa." dịch câu này sang tiếng anh là: They could hear the sound of water not far away.
Answered 9 months ago
Tu Be De