"Các nhà phê bình ca ngợi tính trung thực phi thường của tác giả." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các nhà phê bình ca ngợi tính trung thực phi thường của tác giả." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà phê bình ca ngợi tính trung thực phi thường của tác giả." câu này tiếng anh là: The critics praised the author's extraordinary truthfulness.
Answered 9 months ago
Tu Be De