"Yêu cầu của cô ấy thưởng thức một lệnh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Yêu cầu của cô ấy thưởng thức một lệnh." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Yêu cầu của cô ấy thưởng thức một lệnh." câu này tiếng anh dịch: Her request savored of a command.
Answered 9 months ago
Tu Be De