"Chúng tôi nhìn vào công việc của nhau và chỉ trích nó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng tôi nhìn vào công việc của nhau và chỉ trích nó." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi nhìn vào công việc của nhau và chỉ trích nó." câu này dịch sang tiếng anh là: We look at each other's work and criticize it.
Answered 9 months ago
Tu Be De