"Sự phẫn nộ của cô khi đối xử thô bạo như vậy là điều dễ hiểu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sự phẫn nộ của cô khi đối xử thô bạo như vậy là điều dễ hiểu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
10 months ago
Asked 10 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự phẫn nộ của cô khi đối xử thô bạo như vậy là điều dễ hiểu." tiếng anh dịch: Her indignation at such rough treatment was understandable.
Answered 10 months ago
Tu Be De