"Chính thức, tôi sẽ nói rằng có một trăm người có mặt trong bữa tiệc tối." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chính thức, tôi sẽ nói rằng có một trăm người có mặt trong bữa tiệc tối." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính thức, tôi sẽ nói rằng có một trăm người có mặt trong bữa tiệc tối." dịch sang tiếng anh: Offhand, I would say that there were one hundred people present at the dinner party.
Answered 9 months ago
Tu Be De