"Những gì chúng ta sẽ làm là để lại một lời nhắn cho mẹ để nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ không trở lại muộn." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Những gì chúng ta sẽ làm là để lại một lời nhắn cho mẹ để nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ không trở lại muộn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những gì chúng ta sẽ làm là để lại một lời nhắn cho mẹ để nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ không trở lại muộn." tiếng anh câu này là:What we'll do is leave a note for Mum to tell her we won't be back till late.
Answered 9 months ago
Tu Be De