"Nó ngột ngạt trong căn phòng này. Một chiếc quạt điện sẽ chỉ là tấm vé cho tôi" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nó ngột ngạt trong căn phòng này. Một chiếc quạt điện sẽ chỉ là tấm vé cho tôi" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó ngột ngạt trong căn phòng này. Một chiếc quạt điện sẽ chỉ là tấm vé cho tôi" dịch câu này sang tiếng anh: It's stuffy in this room.An electric fan would be just the ticket for me
Answered 9 months ago
Tu Be De