"Tôi chắc chắn về ý kiến ​​rằng chúng ta không nên cho Jackson thêm tiền." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi chắc chắn về ý kiến ​​rằng chúng ta không nên cho Jackson thêm tiền." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chắc chắn về ý kiến ​​rằng chúng ta không nên cho Jackson thêm tiền." dịch câu này sang tiếng anh là: I was firmly of the opinion that we should not give Jackson any more money.
Answered 9 months ago
Tu Be De