"Người đàn ông đó có bộ não tốt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Người đàn ông đó có bộ não tốt." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông đó có bộ não tốt." câu này tiếng anh dịch: That man has a fine brain.
Answered 9 months ago
Tu Be De