"Trên bãi biển này có quá nhiều ván lợp và không đủ cát." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Trên bãi biển này có quá nhiều ván lợp và không đủ cát." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trên bãi biển này có quá nhiều ván lợp và không đủ cát." dịch sang tiếng anh: On this beach there's too much shingle and not enough sand.
Answered 9 months ago
Tu Be De